Convocat├▓ria de Ple extraordinari

10 de juliol de 2019

Número de sessió: 08/2019
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: dimecres 10 de juliol de 2019
Hora: 19:00

 ORDRE DEL DIA:
 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.
 2. Dació en compte, de la constitució dels grups polítics i dels seus representants i portaveus.
 3. Dació de compte dels escrits presentats pels grups polítics segons l’article 125,c) del ROF.
 4. Aprovació, si escau, de la periodicitat del règim de sessions del Ple de l’Ajuntament.
 5. Aprovació, si escau, de la creació i composició de Comissions Informatives.
 6. Designació, si escau, de clauers en comptes d’entitats bancàries de titularitat municipal.
 7. Aprovació, si escau, d’adscripció de regidors a les Comissions Informatives.
 8. Aprovació, si escau, de nomenaments de representants de la Corporació en els Òrgans Col·legiats.
 9. Coneixement de Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d’Alcalde, nomenament de Regidors Delegats i creació de les àrees de govern amb els seus presidents i vocals.
 10. Aprovació, si escau, del règim d’indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes del mandat 2019-2023. 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:38  |  05-07-19
 • Recomana el contingut